obrazek
Krążki i koła linowe
obrazek
obrazek
Powrót
Krążki i koła linowe
Krążki linowe służą do podtrzymywania i zmiany kierunku lub 
wyrównania obciążenia i długości liny. Osadza się je na osiach 
stałych, zamocowanych w stałych punktach konstrukcji nośnej 
lub przesuwnych i łożyskowanych ślizgowo albo tocznie.
Istotnywpływ na pracę i trwałość krążków linowych ma 
ukształtowanie rowka, w którym układa się lina. Niewłaściwy 
kształt wywołuje zbyt duże naciski (które nie powinny przekra- 
czać 9 MPa) oraz zjawisko pełzania (zmiany sprężystego wydłu- 
żenia liny) i wycieranie jego powierzchni.
Do napędu lin służą 
tarcze linowe cierne. Stosuje się je do napę-
dzania wyciągów, mechanizmów wodzenia w przeciągarkach 
oraz w mechanizmach jazdy kolejek linowych.
Sprzężenie cierne zależy od wartości kąta opasania koła przez 
linę, od współczynnika tarcia między liną a kołem oraz od profilu 
powierzchni koła. Najwieksze sprzężenie uzyskuje się przy zas- 
tosowaniu kół z rowkiem klinowym ipółokrągłym. Współczynnik 
tarcia można zwiększyć, stosując drewnianą lub skórzaną 
wykładzinę rowka.
Obrazek
Obrazek
Krążki linowe:
a) odlewany z żeliwa lub staliwa,
b) spawany; 
A-łożyskowanie ślizgowe
B-łożyskowanie toczneTarcze linowe cierne:
a) dwururkowe,
b) gładkie wklęsłe
c) profile powierzchni tarcz
Główne dane techniczne krążków linowych do lin 
stalowych